Комплекстүү тактикалык сабактар

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Аскер институтунун окуу планынын негизинде 2021-жылдын 22-27 февралында аталган аскердик окуу жайдын базасында 4-курстун курсанттары менен Комплекстүү тактикалык сабактар болуп өттү. Бул сабактардын негизги максаты курсанттардын тактикалык даярдыгын жана талаа үйрөнүүсүн жогорулатуу, алардын азыркы учурдагы жалпы аскердик урушту уюштуруудагы жана алып баруудагы билимин, жөңдөмдөрүн шыктандыруу ошондой…

Продолжить читать…