Аскер институтунда «Кыргыз поэзияснын лирикасы»

 

Азыркы мезгилде кыргыз поэзиясынын лирикасы көп түрдөгү тематикада, ар кыл мазмунда жана стилде өнүгүүдө. Ошондой эле «Кыргыз поэзиясынын  лирикасынан» окуганыңда поэзияга тизе бүгүп, таазим кылууга ашык болбос.  Ошону менен бирге  «Кыргыз поэзиясынын лирика» дүйнѳсүн курсанттарга жакындан таанытуу менен 2018-жылдын 15-апрелинде Аскер институтунун клубунда “Кыргыз поэзиясынын лирика” кечеси ѳткѳрүлдү. Бул кечеге Кыргызстан жазуучулар союзунун акындары жана “Кыздар ай, балдар ай” бирикмесинин ѳкүлдѳрү: Кундузбүбү Маматова, Нускат Манкушова, Майрамбүбү Абдыканова, Зыйнатбүбү Мамытова, Сали Айдарова, Шайыр Абылова, Батма Аркабаева, Жыпара Акунова, Бурулкан Карагулова келишти. Ал эми Аскер институтунун башчысынын ѳздүк курамы менен иштѳѳ боюнча орун басары полковник  Курсанбек Бекташовтун жетекчилигинин астындагы Тарбия иштер бѳлүмчѳсүнүн жааматы келген конокторду тосуп алышты. Иш-чаранын негизги максаты курсантардын мекенге болгон кѳз-карашын, сүйүүсүн бекемдѳѳ жана керемет поэзиясына саякат жасоо болду. Иш-чаранын жүрүшүндѳ келген коноктордун автордук ырларынын кѳркѳм окуусу менен коштолду. Курсанттар поэзия дүйнѳсүнѳ суроолорду узатышып, кызуу талкуулар болду. Ошондой эле “Кыздар ай, балдар ай” бирикмесинен Аскер институтунун кѳркѳм китепканачысынын жетекчисине Гузима Мамбеталиевага кѳркѳм адабият китептеринен, белек катары тапшырылды. Бул китептер Аскер институтунун жааматына жана таланттуу курсанттарга лирика тармагында ѳбѳлгѳ түзмѳкчү. Ошондой эле Бурулкан Карагулова ѳзүнүн чыгармачылыгы, ѳмүр баяны, жана бирикме тууралуу кыскача айттып кетти. 1957-жылы атактуу Токтогул ѳрѳѳнүнүн Шевченко деген айлында туулгам. Ошол жылдары кырсык басып, айлымды суу каптап, кѳл басып калган. Киндик каным тамган айылымдын орду жок болду. Бул арманым ѳмүр бою жүрѳгүмдү коштоп келет. Атам 6 жашымда  каза болуп калгандан кийин Ноокат районунун Токтогул атындагы мектеп  интернатында чоңоюп ѳскѳм. Ушул убакка чейин элдер айлына барып, бир кѳрүп кетишет, мен болсом кѳрѳ албайм. Ырларымдын кѳпчүлүгүндѳ жер жѳнүндѳ айлым жѳнүндѳ кайрылам. Мындан сырткары лирик катары сүйүү темасына жана  мекен темасында ыр жазам. 2008- 2010 жылдары Москвада иштеп жүрдүм.  Ар бир кыргыз адамы жашаган үйлѳрдү кыдырып, ыр жазган адамдарды чогултуп, “Москва кайрыктары” аттуу бирикмени түзгѳм.  Мындай иш тарыхта болгон эмес экен. Үй-бүлѳлүк шарта байланыштуу Моквадан кетиш керек болуп чогулуш ѳткѳзүп, Бактыгул Сейитбековага “Москва кайрыктары” аттуу бирикмени тапшырып кеттим. Андан кийин бул бирикмени Багыт Бапановго ѳткѳзүп берди. Учурда бирикмени Багыт Бапанов уюштуруучусу, негиздѳѳчү болуп жакшы жетишкендиктер менен улап кетти. Кыргызстаныма келип, “Кыздар ай балдар ай” бирикмесин ачтым. Бул бирикме бүт чет — ѳлкѳдѳ жүргѳн ыр жазган акындардын баарын камтыйт. Ошентип, аталган бирикмеде биримдикте иштеп, жашап,  чоң китептерди чыгарып жатабыз.  Ал эми бирикмени Кундузбүбү Маматова жетектеп келет. Ошондой эле учурдан пайдаланып Куралдуу Күчтѳрүнүн офицерлерине жана курсанттарга кыргыз элинин эл акыны катары бекем ден-соолук, иштерине, окууларына албан-албан ийгиликтерди, келечекте өлкөбүздүн Куралдуу Күчтөрүнүн күжүрмөн даярдыктарын жогорулатууга ар бириңер зор салым кошооруңарга ишенемин – деп каалоосун айтты Бурулкан Карагулова. Иш-чаранын соңунда Аскер институту тарабынан даярдалган чакан концерт кѳрсѳтүлүп, келген конокторго Аскер институнунун башчысынын атынан “Ыраазычылык каттар” менен сыйланышты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий