КР КК АИ кабыл алуу тартиби

Мен эмне үчүн офицердик кесипти тандаймын?

Аскер институту билим берүүдө төмөнкүлөрдү камсыздайт:
1. Квалификациялык жана жогорку аскер билими жөнүндө диплом алууда төрт жылдык акысыз билим берүү;
2. Айдоочулук күбөлүк жана адистик классындагы квалификация;
3. Толук мамлекеттик камсыздоонун эсеби менен:
– кийим-кече, буюмдар менен камсыздоо;
– жалпы аскердик норманын негизинде үч маал тамактануу;
– бардык окуу жылынын жүрүшүндө тийиштүү акча каражаты (стипендия, аскер наамы үчүн) менен камсыздалат.
– окуу мезгилинде жана аны бүткөнгө чейин толук медициналык камсыздоо;
– кышында 14 күн, жайында 30 күн эс алуу.
4. Бүтүрүүчүлөр 100% кызмат менен камсыздандырылат.

«Жакшы» жана «эң жакшы» деген баага жетишкен курсанттарга Германия, Турция жана Индия өлкөлөрүнө демилге катары сапарлар уюштурулуп турат.

Адистиктин тизмеси

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант К.Усенбеков атындагы Аскер Институту, Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик аскер билимин берүүчү мамлекеттик окутуу мекемеси болуп саналат.
Аскер институту, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнө жана башка аскер тармактарына офицер-адистерди даярдап чыгарууда мамлекеттин буйрутмасын аткарат.

Кесиптик окутуунун багыты: «Бакалавр» академиялык даражасы

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Аскер институту – Кыргыз Республикасынын төмөнкү ведомстволору үчүн жогорку билимдүү офицерлерди даярдап чыгарат:

 •  Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабына;
 •  Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетине;
 •  Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматына;
 •  Өзгөчө кырдаалдар министрлигине;
 •  Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Күзөтүү жана кайтаруу департаментине.

Кабыл алуу тартиби

2022 – 2023 окуу жылына карата Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант

К. Усенбеков атындагы Аскер институтуна талапкерлерди

 кабыл алуу эрежеси

 

 

 1. Жалпы жоболор

 

 1. Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант К. Усенбеков атындагы Аскер институтуна талапкерлерди кабыл алуу жана тандоо иретин аныктоо максатында ушул Эрежесине иштелип чыккан (мындан ары – КР КК АИ).
 2. 2021-2022 окуу жылында КР КК АИ биринчи курсуна жалпы орто же кесиптик орто билим берүү мекемелерин аяктаган, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген аскер кызматы менен шартталган укуктардагы чектөөлөрдү кабыл алган Кыргыз Республикасынын төмөндөгү эркек жарандары кабыл алынат (мындан ары – талапкер):

– аскердик кызматты өтөбөгөн жарандар – алдыдагы окуу жылдын башталышында 17 ден 21 чейинки жаш курагындагылар;

– аскердик кызматты өтөгөн жарандар – алдыдагы окуу жылдын башталышында 24 жашка чыга электер;

– аскердик кызматты өтөп жаткан аскер кызматчылар (беш айдан кем эмес кызмат кылгангандар) – алдыдагы окуу жылдын башталышында 24 жашка чыга электер.

Жаш курагы КР КК АИ тапшырып жаткан учур болуп эсептелинет (тапшыруучу жылдын 1-сентябрына чейин).

 1. КР КК АИ окууга тапшырууга төмөнкү адамдар кабыл алынбайт:

–  башка мамлекеттин жарандыгына ээ болгондор;

– медициналык комиссиянын корутундусуна ылайык аскер кызматынын милдеттерин аткарууга тоскоол болгон оорусу барлар;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген аскер кызматы менен шартталган укуктардагы чектөөлөрдү кабыл алуудан баш тарткандар;

– КР КК АИ тапшыруу учурунда, алынбаган соттолгондугу бар же ага карата  кылымыш иши козголгондор, же соттолгон адамдардын мыйзам менен белгиленген тартипте;

– КР КК АИ тапшыруучу жылда, сот тартибинде атайын укук бузуу  үчүн администравтивдик жаза берилген;

– жеке психологиялык сапаты жагынан аскердик-кесиптик багытка тандоодон ѳтпѳгѳн;

– дене тарбия даярдыгы боюнча тандоодон ѳтпѳгѳн;

– психологиялык аныктоодон ѳтпѳгѳн.

 1. КР КК АИ талапкерлерди тандоо ар бир талапкерди бардык тараптан баалоо жолу менен ишке ашырылып, төмөнкү багыт боюнча жүргүзүлөт:

– талапкердин өздүк делолорун иликтөө, моралдык жана иштиктүү сапаттарын аныктоо;

– ден соолугунун абалы боюнча аскер кызматынын  өтөөгө жарамдуулугун аныктоо;

– дене тарбия даярдыгын аныктоо;

– жеке психологиялык сапаттарын жана аскердик кесиптик багыттарын табуу;

– психологиялык жарамдуулугун аныктоо;

– жалпы билим берүү даярдыгын аныктоо.

 1. Талапкер Аскер институтунун Уставы, анын билим берүү ишмердигине лицензиясы, КР КК АИ жайына кабыл алуу эрежелери, ошондой эле сынак программасы, окууга өтүүгө байланыштуу жана башка керектүү маалыматтар менен таанышууга укуктуу.

 

 1. Арыздарды кабыл алуу жана алдын ала тандоо

 

 1. КР КК АИ тапшырууну каалаган талапкерлердин Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин (КР КМ) расмий сайтына «Абитуриенттерди онлайн каттоо» бөлүмүндө онлайн каттоо өтүшү шарт (www.mil.gov.kg).

Анкеталык баракты толтурган соң, талапкерлер анкеталык баракты чыгарып аскердик комиссариатка (граждандык жарандар)/ аскердик бөлүккө (аскер кызматчылары) Советтер Союзунун баатыры генерал-майор Д.Асанов атындагы Кыргыз улуттук аскер лицейинин башчысына (мындан ары КУАЛ) (КУАЛ бүтүрүүчүлөрү) талапкерлерди тандоо жана өздүк делосун тариздөө максатында көрсөтүү керек. Анкеталык барак көрсөтүлбөсө өздүк делону тариздөө жүргүзүлбөйт.

 1. Окууга тапшыруу жаш жарандардын ичинен аскердик кызматты ѳтѳгѳн жана ѳтѳбѳгѳн талапкерди алдын ала тандоо 30-майга чейин аскер комиссариатарынын чакыруу комиссиясы тарабынан ѳткѳрүлѳт жана тѳмѳнкүлѳрдү камтыйт:

– атайын жана укук коргоо органдары тарабынан (ИИМ маалыматтары боюнча) жазык жоопкерчилигине тартылганы жѳнүндѳ текшерүүнү;

– аскер кызматына жарактуулугун аныктоону (медициналык күбѳлѳндүрүү).

КР КК АИ тапшырууга каалоосу бар талапкерлерге сѳзссүз түрдѳ Мамлекеттик жашыруун  маалыматарды түзгѳн № 2 форма боюнча уруксат жасалат;

КР КК АИ тапшырууну каалагандардын арызы (билдирмеси)             2022-жылдын 30-майына чейин төмөнкүдөй берилет:

– аскер кызматчылары – аскер бөлүгүнүн командиринин атына команда боюнча;

– КУАЛдын бүтүрүүчүлөрү КУАЛдын башчысына команда боюнча.

Арызга (билдирмеге)  кѳрсѳтүлѳт: фамилиясы, аты атасынын аты (аскер кызматкерлери үчүн – аскер наамы, кызматы), жылы, күнү жана айы, талапкердин жашаган жери боюнча дареги, байланыш телефону, ошол эле учурда ата-энесинин (асыроочунун) байланыш телефону.

–  талапкер тарабынан толтурулган анкеталык барак;

– туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн жана жарандыгын, өздүгүү күбөлөндүргөн документтин көчүрмөсү (паспорттун эки бетинин көчүрмөсү);

–  автобиография;

–  кызмат өтөгөн, иштеген же окуган жеринен мүнөздөмө;

– тийиштүү билим деңгээли жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтин (натариус аркылуу күбѳлѳндүрүлгѳн аттестат, дипломдун) көчүрмөсү;

– аскер билетинин көчүрмөсү же каттоо күбөлүгү (тийиштүү жазуулар жүргүзүлгѳн жери);

– жашаган жеринен маалым кат;

– үй бүлѳсү тууралуу маалым кат;

– талапкердин укук бузуулары жоктугу жѳнүндѳ ИИМ маалымат-аналитикалык башкармалыгынан маалым кат;

– аскер бөлүгүнүн командири же аскер комиссарынын мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн (3х4 см 4 даана сүрөт баш кийимсиз ак фондо);

– кесиптик психологиялык тандоо картасы;

– психология, наркология, кургак учукка каршы, тери-венерологиалык диспансерлерден, ВИЧ борборлорунан сөзсүз түрдө маалымат (маалым кат) менен медициналык күбөлөндүрүү;

– флюрогравия,ЭКГ, мурун кѳндѳйүнүн рентгенинин сүрѳтѳѳсү менен.

– RV, заара, кандын анализи;

– анализы крови, мочи и на.

– жетим балдарга жана ата-энесинин кроосу жок балдар үчүн тастыкталган документтин кѳчүрмѳсү;

 1. Өтүп жаткан жылдын 10-июнуна чейин талапкерлердин бардык өздүк делолору, аскер бөлүктөрүнүн жана КУАЛдын кадрлардын өкүлдөрү менен Кыргыз Республикасынын Коргоо Минстирлигинин( мындан ары КР КМ) аскер билим берүү жана илим башкармалыгына (мындан ары АББж-аИБ) берилет. Өздүк делолор катталат жана талапкерлердин тизмесине киргизилет.
 2. АББж-аИБ талапкерлерден түшкөн документтерди кароонун негизинде аларды кесиптик тандоого кой берүү жөнүндө чечим кабыл алат жана талапкерге тийиштүү аскер комиссариаттары аркылуу 20-июнга чейин окууга тапшыруудан мурун кирүү экзамендерин өткөрүү жери жана убактысы, баш тартуунун себеби жөнүндө маалымат берилет.
 3. Паспорт, аскердик билет (каттоо күбөлүгү), орто билими жөнүндө документ, Жалпы республикалык тест (мындан ары – ЖРТ) тапшыргандыгы жөнүндө сертификат, талапкер КР КК АИ кабыл алуу комиссиясына келгенде көрсөтүлөт.

 

III. Кесиптик тандоону уюштуруу, өткөрүү жана

аскердик-кесиптик даярдыгын баалоо

 

 1. КР КК АИ тапшыруучу талапкерлердин арасында кесиптик тандоо иш чарасы (кошумча сыноолор) өткөрүлөт, ал төмөнкүлөрдү камтыйт:

– медициналык күбөлөндүрүүнү;

– дене тарбия даярдыгын баалоону;

– кесиптик багытын баалоону;

– психологиялык жарамдуулугун  аныктоо.

 1. Медициналык күбөлөндүрүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-декабрындагы №771 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган аскердик органдарында (тынчтык жана согуш убагында) медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө жобонун негизинде өткөрүлөт.
 2. Дене тарбия даярдыгын текшерүү Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин 2013-жылдын 29-июлундагы № 343 буйругу менен бекитилген Дене тарбия даярдыгы жана спорт боюнча насааттын талаптарына ылайык өткөрүлөт.
 3. Аскердик-кесиптик багытын жана жеке психологиялык сапаттарын баалоо талапкердин КР КК АИ ийгиликтүү билим алуусу, тандаган аскердик кесипке ээ болуусу жана алган билимин аскердик-кесиптик иште натыйжалуу колдонуусу үчүн зарыл болгон конкреттүү жеке сапаттарын, өзгөчөлүктөрүн ачуу максатында өткөрүлөт.
 4. Талапкерлердин нервдик-психологиялык туруктуулугун жана нервдик-психологиялык туруктуу эместигин ошондой эле ыӊгайлашуу жѳндѳмдүүлүктѳрүнүн кѳрсѳткүчтѳрүн анктоо, психологиялык жарамдуулугун ачып кѳрсѳтүү масатында ѳткѳрүлѳт.

 

 

 

 1. Талапкердин аскердик-кесиптик багытын

жана жеке сапаттарын баалоо 

 

 1. Талапкердин аскердик-кесиптик багытын жана жеке сапатын баалоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору менен жана ошондой эле башка нормативдик-укуктук актыларга ылайык жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча ѳткѳрүлѳт. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу тестирлөөнүн жана кошумча сыноолордун негизинде жүзөгө ашырылат. Алардын башталышына чейин талапкерлер үчүн консультациялар өткөрүлөт, тестирлөө өткөрүү тартиби жана тестирлөө тапшырууда көрсөтүлгөн талаптар түшүндүрүлөт.
 2. КР КК АИ тапшыруучулардын ой жүгүртүү өзгөчөлүгүнүн деңгээли (кесиптик тандоо өткөрүү) персоналдык компьютер менен электрондук тестирлөө аркылуу текшерилет, ал жерде талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана кайсы жерден экендиги жазылат.

Бул тестирлөө тест тапшыруулардын: аналитикалык, логикалык, логика-математикалык ой жүгүртүү, мейкиндиктеги түшүнүктөрдү талдоо жөндөмдүүлүктөрүн, көңүл буруу өзгөчөлүктөрүн аныктоо үчүн.

 1. Тест 50 тапшырмадан турган методиканы камтыйт, ал мейкиндиктеги ой жүгүртүүгө арифметикалык жана логикалык тапшырмалар, мыйзам ченемдүүлүктөрдү издөө, ошондой эле лингвистикалык тапшырмалар киргизилген ар түрдүү материалдар колдонулган.

Тестке 120 минута каралган. Методиканы түшүндүрүү үчүн 3-5 минута бөлүнөт.

Экзамендик топтор 25-30 адамдан түзүлөт. Экзамендердин жүгүртмөсү талапкерлерге 3 күндөн кеч эмес жарыяланат, анда экзаменаторлордун фамилиясы көрсөтүлбөйт. Топко ар бир кесиптик тандоого ведомость түзүлөт.

Тест үчүн таблицага ылайык баалар чогулган баллга крата төмөнкү схема боюнча коюлат: 0 дон 40 баллга чейин алгандар – баасы 2 (канааттандырарлык эмес); 41ден 60 баллга чейин – баасы 3 (канааттандырарлык); 61 ден 80 баллга чейин – баасы 4 (жакшы); 81ден жогору баллга тапшырманы аткарганда – баасы 5 (эң жакшы).

 1. Тестирлөөгө коюлган баа ар бир талапкердин жогорку аскер окуу жайына окууга жарактуулугун аныктайт.
 2. Эгерде талапкер 81 баллдан жогору алса, ага кесиптик тандоодо 1-топ берилет, ал “КР КК АИ биринчи кезекте тапшыруу үчүн сунушталат” дегенди түшүндүрөт.

Эгерде талапкер 61 ден 80 баллга чейин алса, ага кесиптик тандоодо 2-топ берилет, ал “Аскер институтуна тапшыруу үчүн сунушталат” дегенди түшүндүрөт.

Эгерде талапкер 41 ден 60 баллга чейин алса, ага кесиптик тандоодо 3-топ берилет, ал “Аскер институтуна тапшыруу үчүн шарттуу сунушталат” дегенди түшүндүрөт.

Эгерде талапкер 40 баллдан төмөн алсаага кесиптик тандоодо 4-топ берилет, ал “Аскер институтуна тапшыруу үчүн сунушталбайт” дегенди түшүндүрөт.

Тестирлөө мамлекеттик жана расмий тилде өткөрүлөт.

 1. Кесиптик тандоонун тапшырмалары кабыл алуу комиссиясынын төрагасында сакталат.

Кесиптик тандоо башталганга чейин 20 минута мурун кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу комиссиясынын жоопту катчысына методикалык тапшырманы берет жана тестирлөөнү өткөрүүгө киришет.

 1. Абитуриенттердин кесипкѳйлүк психологиялык тандоо жана КР КК АИна тапшыруучу талапкерлердин психологиялык абалдарын баалоолордо, аскер кызматкерлери үчүн иштелип чыккан тесттик методикалар пайдаланылат. Абитуренттерди (окууга талапкерлерди) тестирлѳѳ аскер кызматкерлеринин жарамдуулугунун тѳрт деӊгээлдүү категориясынан үч деӊгээлдүү категорияга, тѳртүнчү деӊгээлин кошпостон, ѳтүү жолу менен жүргүзүлѳт.

 

 1. Кабыл алуу жана гранттык комиссиялар

 

 1. 23. Мамлекеттик билим берүүчү гранттарга ат салышкан талапкерлерди КР КК Аскер институтунун биринчи курсуна кабыл алуунун планы, тартиби жана шарты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору жана ошондой эле башка нормативдик-укуктук актларга ылайык жүргүзүлүп, жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди тандоо жана кабыл алынуу аныкталат.
 2. Мамлекеттик жалпы билим берүүчү грантты алууга конкурска катышуу жана КР КК АИ өтүү үчүн талапкер жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы тууралуу сертификаты, КР жаранынын паспортун, билими тууралуу аттестатты, каттоо күбөлүгүн (аскердик билетти) кабыл алуу комиссиясына көрсөтүшү керек.
 3. КР КК АИ гранттык комиссиясы мамлекеттик билим берүүчү грантка ат салышкан талапкерлерди тандоо жана биринчи курска кабыл алуу үчүн түзүлөт. Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик жогорку окуу жайларында студенттерди окутуу үчүн Мамлекеттик билим берүүчү гранттарды аныктоодо, комиссиянын курамы жана анын ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору жана ошондой эле башка нормативдик-укутук актларга ылайык иш жүргүзѳт.
 4. КР КМ буйругу менен кабыл алуу комиссиясынын курамы бекитилет.

Кабыл алуу комиссиясынын  курамына: кабыл алуу комиссиясынын төрагасы, кабыл алуу комиссиясынын төрагасынын орун басары, жооптуу катчы жана Кыргыз Республикасынын Коргоо Минстирлигинин  башкармалыктарынын жана өзүнчө бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү кирет.

 1. Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы болуп Кыргыз Республикасынын Коргоо Министиринин орун басарларынын бири дайындалат.
 2. Кабыл алуу комиссиясынын негизги тапшырмасы болуп Кыргыз Республикасынын Конституциясы, “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген жарандардын билим алууга укугун сактоо, ошондой эле кабыл алуунун бардык жол-жоболорунун ачыктыгын камсыздоо эсептелет.
 3. Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу планын аткаруу, кабыл алуунун чектүү ченемин, ошондой эле КР КК АИ кабыл алуу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоо үчүн жоопкерчилик тартат, кабыл алуу комиссиясынын жана апелляциялык комиссиянын мүчөлөрүнүн милдеттерин аныктайт, алардын иштөө тартибин, гранттык, талапкерлерди кабыл алуу жана апелляциялык комиссиялардын кабыл алуу графигин бекитет.
 4. Кабыл алуу комиссиясынын төрагасынын орун басары жогорку аскер окуу жайына тапшыруу экзамендерин, жеке-психологиялык сапатын баалоону өткөрүү жана уюштуруу боюнча, документтерди даярдоого, гранттык жана кабыл алуу комиссиясынын иштерин уюштуруу материалдарын даярдоого жооп берет. КР КК АИ окууга кабыл алуу, уюштуруу маселелери боюнча арыздарды жана сунуштарды карайт.
 5. Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы кабыл алуу комиссиясынын ишин уюштуруу үчүн жооп берет жана күнүнө кабыл алуу комиссиясынын башчысынын орун басарына аткарылган иш тууралуу билдирет.
 6. Кабыл алуу комиссиясынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 1 (бир) жылды түзөт.
 7. Гранттык комиссиянын мүчөлөрүнүн катышуусунда мөөр басылган талондор ташталган жащик (урна) ачылат.
 8. Гранттык комиссиянын мүчөлөрү, кыркылган талон-сертификаттардын алынган саны жөнүндө протокол түзөт жана ага бардык комиссия мүчөлөрү кол коет.
 9. КР КК АИ жогорку балл менен жана кошумча сыноолорду өткөн талапкерлер гана кабыл алынат. Гранттык комиссия тандоонун жыйынтыгы боюнча кабыл алууга сунушталган талапкерлердин баллдарынын ырааттуулугу боюнча тизме түзөт жана комиссиянын мүчөлөрү кол коет.
 10. Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси кийинки күнү эртең мененки саат 10:00 дѳн кеч эмес стендге илинет.
 11. КР КК АИ кабыл алууга сунушталган талапкер 3 күндүн ичинде окууга каалоосун аныкташы керек.
 12. Эгер КР КК АИ биринчи турга каттоодон кийин грант боюнча окуулар үчүн бош орундар калса, комиссия кабыл алуу боюнча экинчи тур өткөрөт. Конкурстун экинчи туруна биринчи турдун жыйынтыгы боюнча катталбаган талапкерлер катыша алат. Бош орундар жөнүндө маалымат экинчи турдун башталышына чейин стендге илинет.
 13. КР КК АИ окууну каалаганын аныктаган жана кошумча сыноону ийгиликтүү өткөн талапкерлердин тизмесин кабыл алуу комиссиясынын төрагасы бекитет жана бардык кабыл алуу турлары аяктагандан кийин, талапкерлердин алган баллдарынын тууралыгын аныктоо үчүн Көз карандысыз тестирлөө кызматына (КТК) көрсөтөт.
 14. Көз карандысыз тестирлөө кызматы тастыктаган талапкерлердин тизмеси КР КМ кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын КР КМ КР КК АИ биринчи курсуна кабыл алуу жөнүндө буйругунун долбоорун даярдоо үчүн берилет.
 15. КР КК АИ Гранттык комиссиясы Билим берүү жана илим министрлигине гранттык орундарга кабыл алуу боюнча отчетту тапшыруу жылынын 15-сентябрына чейин берет.

 

 1. Киргизүү

 

 1. Гранттык комиссиянын ишинин жыйынтыктары жана кошумча сыноолордун жыйынтыктары боюнча кабыл алуу комиссиясы талапкерлерди окууга киргизет.
 2. КР КК АИ киргизилген талапкерлер контракт түзөт, аскер кызматчылары жаңы контракт түзөт.

 

 

 

VII. Жыйынтыктоочу жоболор

 

 1. КР КК АИ тандоо жана киргизүү жол-жоболору бузулган учурда, талапкерлер кабыл алуу же апелляциялык комиссиялардын төрагаларына арыз жазууга укуктуу. Апелляциялык комиссия арызды карап жана эки күндүн ичинде арызга жооп бериши керек.
 2. Апелляциялык комиссиянын курамы КР КМ биринчи орун басарынын тескемеси менен аныкталат. Апелляция кошумча сыноолор өткөрүлгөн күнү же баалар жарыяланган күнү белгиленген тартипте берилиши керек.
 3. Бааны өзгөртүү керек болгон учурда апелляциялык комиссиянын протоколу түзүлөт, ага ылайык ведомостко тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилет.
 4. Апелляциялык кароонун жүрүшүндө апелляциялык комиссия абитуриенттин иши үчүн коюлган баанын тууралыгын гана текшерет.
 5. Апелляциялык комиссиянын ишинин жыйынтыгы акыркы жана кайра кароого жатпайт.
 6. Комиссиянын чечими протокол түрүндө түзүлөт жана маалымат талапкерлерге жеткирилет.

 

 

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн

Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант К.Усенбеков

атындагы Аскер институтунун башчысы

полковник                                                                      К.Э.Уразбеков

КР КК Аскер Институтуна тапшыруу үчүн кайда кайрылуу керек?

Аскердик кызматты өтөгөн жана өтөбөгөн жарандардын ичинен талапкерлерди баштапкы тандоо аскер комиссариаттары, ал эми аскер кызматчыларынын ичинен кошуундардын, бөлүктөрдүн командирлери жана мекемелердин башчылары тарабынан жүргүзүлөт.
өздүк дело тариздөө:
аскер кызматчылары үчүн кызмат өтөп жаткан аскердик кошуундарда, бөлүктөрдө жана мекемелерде;
куалдын бүтүрүүчүлөрү үчүн куалда
жарандар үчүн жашаган жери боюнча аскер комиссариаттарында.

Абитуриенттерге кошумча маалыматтар

Жалпы республикалык тестирлөө жана кошумча сыноолор жалпы орто билим программасы боюнча жүргүзүлөт.
Жалпы республикалык тестирлөө боюнча сертификаттын бар болушу милдеттүү жана ал КР КК Аскер институтунда бюджеттик негизде жогорку аскердик билим алуу үчүн кепил болуп саналат.

Медициналык күбөлөндүрүүдөн өткөрүү тартиби
Медициналык күбөлөндүрүү Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 18-декабрындагы N 771 “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат (тынчтык жана согуш убагында) каралган мамлекеттик органдарында медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө” токтому менен бекитилген жобого ылайык жүргүзүлөт.
Ден соолугунун абалы боюнча аскер окуу жайларына өтүүгө жарактуу деп табылган талапкерге кийинки экзамендерди тапшырууга уруксат берилет.

Дене тарбиялык даярдыгын баалоо тартиби
Дене тарбия даярдыгы текшерүү КР КМ 2013-жылдын 29-июлунда № 243 буйругу менен ишке киргизилген «Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинде дене тарбия жана спорт боюнча колдонмонун (ДДК-2013)» негизинде өткөрүлөт.
Дене тарбиялык даярдык боюнча нормативдерди ийгиликтүү тапшырган талапкерге кийинки экзамендерди тапшырууга уруксат берилет.

Кесиптик тандоодон өткөрүү тартиби
Аскердик-кесиптик багытын жана жеке психологиялык сапаттарын баалоо талапкердин КР КК АИ ийгиликтүү билим алуусу, тандаган аскердик кесипке ээ болуусу жана алган билимин аскердик-кесиптик иште натыйжалуу колдонуусу үчүн зарыл болгон конкреттүү жеке сапаттарын, өзгөчөлүктөрүн ачуу максатында өткөрүлөт.

Аскердик кадрларды даярдоо төмөнкү адистиктер боюнча жүргүзүлөт:
– командно-тактикалык мотоаткычтар аскерлер;
– чек ара ишмердиги.

Аскер институтун аяктаган бүтүрүүчүлөргө «лейтенант» аскер наамы жана «Бакалавр» академиялык даражасы ыйгарылат.

Окуу мөөнөтү 4 жыл.

Comments are closed