Аскер институтунун офицерлеринин ок атуу кѳнүгүүлѳрү

Аскер институтунун офицерлеринин ок атуу кѳнүгүүлѳрү

 

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Усенбеков атындагы Аскер институтунун 2019-жылга түзүлгѳн планынын негизинде үстүбүздѳгү жылдын 14-15 мартына чейин «Ала-Тоо» аскердик окутуу борборунда Аскер институтунун офицер, прапорщиктеринин кезектеги ок атуудагы машыгуу кѳнүгүүлѳрү ѳткѳрүлдү. Иш-чаранын жүрүшүндѳ Аскер институтунун жетекчилиги күбѳ болуп турушту.

Сабактын башталышында машыгууга жетекчилик кылган ок атуу кафедрасынын башчысы полковник Максат Асанбаев АК-74 куралынан ок атуунун ыкмалары жана эрежелери боюнча жана дагы коопсуздук эрежелери тууралуу ѳздук курамга жеткиликтүү түрдѳ билдирме берди. Мындан соң үч жерде окуу орундары уюштурулуп, ар биринде талапка жооп берерлик сабактар ѳткѳрүлдү. Маселен, окуу орундарынын биринде туура мээлѳѳ боюнча КЯ-73(83) кутучасынан сабак ѳтүлсѳ, экинчисинен курал жаракты чачып жыйноо боюнча нормативдер аткарылып, ал эми үчүнчүсүнѳн куралдын кароолун түздѳѳ боюнча иш-чаралар аткарылды. Аталган иш-чаранын максаты болуп аскер кызматкерлеринин аскердик чеберчиликтерин кѳтѳрүү, ѳз ара иштеше билүү боюнча аракеттерди жѳнгѳ салуу болгондуктан, коюлган тапшырмаларды аткарылышына карата офицерлериге баа коюлуп, тапшырманы практикада так аткара билүүлѳрүнѳ кѳңүл бурулду. Ок атуу кафедрасынын окутуучусу майор Аскат Кыдыралиевдин айтуусунда: «Бүгүнкү талаа машыгуу сабактары практика жүзүндѳ ѳз максатына жетти. Машыгуунун жүрүшүндѳ офицер прапорщиктер күжүрмѳн даярдыгынын деңгээлин кѳрсѳтѳ алышты.

Бүгүнкү сабакта жакшы жетишкендиктерди кѳрсѳткѳндѳрдүн катарында Аскер институтунун 3-курсунун башчысынын ѳздүк курам менен иштѳѳ боюнча орун басары майор Медербек Каниметов, Жашыруун бѳлүм башчысы прапорщик Марина Спиридонова болушту»,- деп сѳзүн аяктады.

Назик Сооронбаева

Добавить комментарий