«Эл аралык терроризм учурдун глобалдуу кѳйгѳйү»

Мына ушундай темадагы илимий — окутуу конференция 2018-жылдын 20-ноябрында Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Усенбеков атындагы Аскер институтунда  ѳткѳрүлдү.

Аталган иш-чаранын ѳткѳрүлүшүнѳ окуу жайдын жетекчилиги, Гуманитардык тартиптер кафедрасы себеп болду десек болот. Гуманитардык тартиптер кафедрасынын окутуучусу полковник Талант Исраиловдун айтымында, акыркы мезгилдерде диний, саясий экстремизм, терроризм деп аталган агрессивдүү күчтѳр адамзат жашоосуна олуттуу коркунуч келтире баштаганы жашыруун эмес. Ошондуктан биз, ар бирибиз мындай коркунучтарга ишенимдүү каршы турууга даяр болушубуз керек. Алардын баш айландырма саясат, үгүттѳрүнѳ алданып калбагандай болушубуз керек. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты – дал ушул маселерди камтыйт.

Илимий – окутуу коференциянын ишине  Аскер институтунун кафедра башчылары жана курсанттык ѳздүк курамы катышышты.

4-курсттун курсанты Арнал Сыныбеков «Эл аралык терроризм учурдун глобалдуу кѳйгѳйү» деген темада доклад жасап, дүйнѳдѳгү терористтик, экстремисттик агымдар, алардын мүдѳѳ, максаттары жѳнүндѳ айттып берди. Ал эми, курсант Аман Эсенбаев «Терроризмдин пайда болуу тарыхына» токтолуп, биздин эрага чейинки 1-кылымда Рим империясында башталган бул кесепеттин азыркы мезгилге чейинки таржымалынан түшүнүк берди.

Илимий — окутуу конференция жогорку денгээлде уютурулганын, жасалган докладдар кыска жана терең мазмундуу болуп, сапаттуу фото-видеоматериалдар менен коштолгону, ошондой эле ар бир докладчынын сѳзү кызуу талкуулар, суроолор менен коштолуп, конференция ѳз максаты жеткени кѳрүнүп турду.

Назик Сооронбаева

Добавить комментарий