КР КК АИ кабыл алуу тартиби

Мен эмне үчүн офицердик кесипти тандаймын?

Аскер институту билим берүүдө төмөнкүлөрдү камсыздайт:
1. Квалификациялык жана жогорку аскер билими жөнүндө диплом алууда төрт жылдык акысыз билим берүү;
2. Айдоочулук күбөлүк жана адистик классындагы квалификация;
3. Толук мамлекеттик камсыздоонун эсеби менен:
– кийим-кече, буюмдар менен камсыздоо;
– жалпы аскердик норманын негизинде үч маал тамактануу;
– бардык окуу жылынын жүрүшүндө тийиштүү акча каражаты (стипендия, аскер наамы үчүн) менен камсыздалат.
– окуу мезгилинде жана аны бүткөнгө чейин толук медициналык камсыздоо;
– кышында 14 күн, жайында 30 күн эс алуу.
4. Бүтүрүүчүлөр 100% кызмат менен камсыздандырылат.

«Жакшы» жана «эң жакшы» деген баага жетишкен курсанттарга Германия, Турция жана Индия өлкөлөрүнө демилге катары сапарлар уюштурулуп турат.

Адистиктин тизмеси

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант К.Усенбеков атындагы Аскер Институту, Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик аскер билимин берүүчү мамлекеттик окутуу мекемеси болуп саналат.
Аскер институту, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнө жана башка аскер тармактарына офицер-адистерди даярдап чыгарууда мамлекеттин буйрутмасын аткарат.

Кесиптик окутуунун багыты: «Бакалавр» академиялык даражасы

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Аскер институту – Кыргыз Республикасынын төмөнкү ведомстволору үчүн жогорку билимдүү офицерлерди даярдап чыгарат:

  •  Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабына;
  •  Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетине;
  •  Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматына;
  •  Өзгөчө кырдаалдар министрлигине;
  •  Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Күзөтүү жана кайтаруу департаментине.

Кабыл алуу тартиби

Аскер институту тийиштүү сынактын негизинде, Кыргыз Республикасынын мөөнөттүү аскер кызматын өтөп жаткан кызматчыларын,, катардагы жоокер жана сержанттык курамдын кызматына контрактык кызматтын аскер кызматкерлерин, толук орто билимдүү жана атайын кесиптик орто билимдүү, бүтпөгөн жогорку билимдүү жаш жарандарын кабыл алат.
Сынактын шарттары талапкерди окутууга киргизүүдө аскердик-кесипкөйлүк жөндөмдүүлүгүнө ылайык жана аскердик жалпы билим алууга шыктуулугун камсыз кылышы зарыл.
Сынака кирүүгө 17 жашка толгон, 21 жаштан жогору эмес (мөөнөттүү аскер кызматын өтөгөндөр, аскер кызматын өтөп жаткандар үчүн 24 жашка чейин) жарандарга уруксат берилет.

Аскердик даярдык боюнча кошумча программа менен билим берген мекемелердин тарбиялануучулары Аскер институтуна тапшырууда артыкча мүмкүнчүлүккө ээ боло алышат.
Аскер институтуна тапшыруучуларды тандоо, ар бир талапкердин ар тараптуу жөндөмүнө жараша төмөнкү багытта жүргүзүлөт:

  • моралдык-жөндөм, психологиялык сапат, аскердик-кесипкөйлүк багыты (кесиптик тандоодо);
  • жалпы билим деңгээли боюнча (жалпы республикалык тестирлөө жана Ата Мекен тарыхы жана математика боюнча кабыл алуу экзамендеринин жыйынтыгы);
  • дене тарбиялык даярдыгы;
  • ден соолугунун абалы.

Киргизүү тартиби

Жалпы республикалык тестирлөөнүн жана кошумча экзамендердин жыйынтыгы бирдей болгон учурда, кесиптик тандоонун жана дене тарбиялык даярдыгынын жакшы жыйынтыгы бар талапкерге, киргизүүгө артыкчылык берилет
Кабыл алуу комиссиясы тарабынан талапкерди аскер институтуна киргизүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө негизги чечим болуп кесиптик тандоонун бардык көрсөткүчтөрүнө комплекстүү мамиле кылууну эске алуу менен мандаттык комиссиянын чечими эсептелет. Мында талапкердин моралдык-иштик сапаты анын ден соолугунун абалы жана аскердик-кесиптик багыты тең мааниде эске алынат
Киргизүү тартиби КР Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын буйругу менен жүргүзүлөт. Талапкерлерди Аскер институтуна киргизүүдө КР «Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдеттери жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Мыйзамына ылайык контрактык түзүлөт (аскер кызматчылары – жаңы контракт).
Аскер кызматын өтөө жөнүндө келишимден баш тарткан курсант окуудан четтетилет. Окуудан жетишпегендиги, тартип бузгандыгы үчүн жана башка ушундай терс көрүнүштөрдөн улам, же болбосо өз алдынча окуудан баш тарткан курсант ага билим берүүдө мамлекеттик бюджеттин эсебинен кеткен каржыны кайтарууга милдеттүү.

КР КК Аскер Институтуна тапшыруу үчүн кайда кайрылуу керек?

Аскердик кызматты өтөгөн жана өтөбөгөн жарандардын ичинен талапкерлерди баштапкы тандоо аскер комиссариаттары, ал эми аскер кызматчыларынын ичинен кошуундардын, бөлүктөрдүн командирлери жана мекемелердин башчылары тарабынан жүргүзүлөт.
өздүк дело тариздөө:
аскер кызматчылары үчүн кызмат өтөп жаткан аскердик кошуундарда, бөлүктөрдө жана мекемелерде;
куалдын бүтүрүүчүлөрү үчүн куалда
жарандар үчүн жашаган жери боюнча аскер комиссариаттарында.

Абитуриенттерге кошумча маалыматтар

Жалпы республикалык тестирлөө жана кошумча сыноолор жалпы орто билим программасы боюнча жүргүзүлөт.
Жалпы республикалык тестирлөө боюнча сертификаттын бар болушу милдеттүү жана ал КР КК Аскер институтунда бюджеттик негизде жогорку аскердик билим алуу үчүн кепил болуп саналат.

Медициналык күбөлөндүрүүдөн өткөрүү тартиби
Медициналык күбөлөндүрүү Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 18-декабрындагы N 771 “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат (тынчтык жана согуш убагында) каралган мамлекеттик органдарында медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө” токтому менен бекитилген жобого ылайык жүргүзүлөт.
Ден соолугунун абалы боюнча аскер окуу жайларына өтүүгө жарактуу деп табылган талапкерге кийинки экзамендерди тапшырууга уруксат берилет.

Дене тарбиялык даярдыгын баалоо тартиби
Дене тарбия даярдыгы текшерүү КР КМ 2013-жылдын 29-июлунда № 243 буйругу менен ишке киргизилген «Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинде дене тарбия жана спорт боюнча колдонмонун (ДДК-2013)» негизинде өткөрүлөт.
Дене тарбиялык даярдык боюнча нормативдерди ийгиликтүү тапшырган талапкерге кийинки экзамендерди тапшырууга уруксат берилет.

Кесиптик тандоодон өткөрүү тартиби
Аскердик-кесиптик багытын жана жеке психологиялык сапаттарын баалоо талапкердин КР КК АИ ийгиликтүү билим алуусу, тандаган аскердик кесипке ээ болуусу жана алган билимин аскердик-кесиптик иште натыйжалуу колдонуусу үчүн зарыл болгон конкреттүү жеке сапаттарын, өзгөчөлүктөрүн ачуу максатында өткөрүлөт.

Аскердик кадрларды даярдоо төмөнкү адистиктер боюнча жүргүзүлөт:
– командно-тактикалык мотоаткычтар аскерлер;
– чек ара ишмердиги.

Аскер институтун аяктаган бүтүрүүчүлөргө «лейтенант» аскер наамы жана «Бакалавр» академиялык даражасы ыйгарылат.

Окуу мөөнөтү 4 жыл.

Comments are closed