Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Аскер Институтунун сайты ачылды

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Аскер Институтунун сайты ачылды. Суроолорунар болсо “Кайтарым байланыш” бөлүмү аркылуу суроо берип жооп алсаңар болот.

Продолжить читать…