Чет мамлекеттик АОЖ тапшыруу тартиби

ЧЕТ МАМЛЕКЕТТИК АСКЕР ОКУУ ЖАЙЛАРЫНА КАБЫЛ АЛУУ ШАРТТАРЫ

АСКЕР ЖОЖГО ТАПШЫРУУ ΥЧΥН КАЙДА КАЙРЫЛУУ КЕРЕК?

ϴЗДҮК ДЕЛО ТАРИЗДӨӨ ҮЧҮН ТАЛАПТАР

 

ЧЕТ МАМЛЕКЕТТИК АСКЕР ОКУУ ЖАЙЛАРЫНА КАБЫЛ АЛУУ ШАРТТАРЫ

Аскер кадрларын даярдоо төмөнкү чет мамлекеттик аскер окуу жайларында жүргүзүлөт:
– Россия Федерациясы;
– Казахстан Республикасы;
– Азербайжан Республикасы;
– Туркия Республикасы;
– Китай Эл Республикасы.
Чет мамлекеттик аскер окуу жайына тапшыруучу талапкерлер катары төмөнкүлөрдүн ичинен жалпы орто же кесиптик орто билим берүү мекемелерин аяктаган Кыргыз Республикасынын:
– аскердик кызматты өтөбөгөн 17 ден 21 жашка чейинки;
– аскердик кызматты өтөгөн 24 жашка чейинки;
– аскердик кызматты өтөп жаткан 24 жашка чейинки жарандар каралат (беш айдан кем эмес кызмат кылгангандар).
Жаш курагы аскер окуу жайына тапшырып жаткан учур болуп эсептелинет (тапшыруучу жылдын 1-сентябрына чейин).
Окууга тапшырууда талапкердин жалпы республикалык тестирлөөдө, анын ичинде тандалган адистик боюнча кошумча предметтик тестирлөөдө, чогулткан баллы КР ББжИМ ЖОЖдорго тапшыруучулар үчүн бекитилген чектик баллдан кем болбошу керек.
Мөөнөттүү жана контракттык кызматтын аскер кызматчылары конкурстук тандоого тандалган адистик боюнча тестирлөө формасындагы экзамендин жыйынтыктарынын негизинде жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктарын тапшырбастан киргизилет.

АСКЕР ЖОЖГО ТАПШЫРУУ ΥЧΥН КАЙДА КАЙРЫЛУУ КЕРЕК?

Аскердик кызматты өтөгөн жана өтөбөгөн жарандардын ичинен талапкерлерди баштапкы тандоо аскер комиссариаттары, ал эми аскер кызматчыларынын ичинен кошуундардын, бөлүктөрдүн командирлери жана мекемелердин башчылары тарабынан жүргүзүлөт.
Чет мамлекеттик аскер окуу жайларына тапшырууну каалаган аскер кызматчылары окууга тапшырылуучу жылдын 30-мартына чейин аскердик бөлүктүн командиринин атына команда боюнча билдирме беришет.
КУАЛдын бүтүрүүчүлөрүнүн ичинен талапкерлер окууга тапшырылуучу жылдын 30-мартына чейин аскер лицейинин башчысына арыз беришет.
Аскер кызматын өтөгөн жана өтөбөгөн, чет мамлекеттик аскер окуу жайларына тапшырууну каалаган КР жарандары окууга тапшырылуучу жылдын 30-апрелине чейин жашаган жери боюнча райондук аскер комиссариатына арыз беришет.

ϴЗДҮК ДЕЛО ТАРИЗДӨӨ ҮЧҮН ТАЛАПТАР

ϴздүк дело тариздөө:
аскер кызматчылары үчүн аскердик кошуундарда, бөлүктөрдө жана мекемелерде;
КУАЛдын бүтүрүүчүлөрү үчүн КУАЛда
жарандар үчүн жашаган жери боюнча аскер комиссариаттарында.
Чет мамлекеттик аскер окуу жайларына өтүүчү талапкерлерге мамлекеттик сырды түзгөн маалыматтарга уруксат берүүнү милдеттүү түрдө тариздөө (форма №2 боюнча уруксат )менен белгиленген үлгүдөгү өздүк делолор таризделет.
Талапкердин өздүк делосун тариздөө үчүн керектүү документтер:
– талапкерден аскер комиссарынын (аскердик бөлүктүн) атына арыз (билдирме). Арызда (билдирмеде) төмөнкүлөр көрсөтүлөт: аты-жөнү (аскердик наамы, ээлеген кызматы), туулган күнү, айы, жылы; билими; жашаган жеринин дареги, талапкердин жана анын ата-энесинин байланыш телефондору; ал окууну каалаган аскер окуу жайынын жана адистиктин аталышы.
– туулгандыгы жөнүндө күбөлүктүн, ким экенин жана жарандыгын далилдеген документтин (паспорттун) көчүрмөсү;
– өмүр баяны;
– окуган жеринен же иштеген жеринен мүнөздөмө;
– билиминин (аттестат, диплом) деңгээли жөнүндө мамлекеттик үлгүдөгү документтин көчүрмөсү (нотариус менен күбөлөндүрүлгөн), окуп жаткандар акыркы жарым жылдык жетишүүсү жөнүндө табель беришет;
– каттоо күбөлүгүнүн (аскердик билеттин) көчүрмөсү;
– жашаган жеринен маалым кат;
– ИИМдин маалымат-аналитикалык башкармалыгынан талапкердин укук бузуу жөнүндө маалымат жоктугу боюнча маалымкат;
– аскердик бөлүктүн командири же аскер комиссары тарабынан күбөлөндүрүлгөн үчтөн сүрөт (баш кийими жок, 3,5х4 см өлчөмүндө ак жана кызыл фондо, жалтырак эмес фото кагазда);
– кесиптик психологиялык тандоонун картасы;
– медициналык күбөлөндүрүү картасы, милдеттүү маалыматтар менен маалым кат: (психологиалык, наркологиалык, туберкулезго каршы жана тери-венерологиалык диспансерлерден).
– өздүк делонун ички сол бетине, конверт чапталып, анын ичине төмөнкүлөр салынат:
– ВИЧ-инфекция сертификаты;
– флюорография, ЭКГ, мурун көӊдөйүнүн рентгени
– кан, зара, RV анализдери;
Паспорт, аскердик билет (каттоо күбөлүгү), жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификаты жана орто билим жөнүндө документтин түп нускасын талапкер келген учурда Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинин кабыл алуу комиссиясына көрсөтүлөт.
Чет мамлекеттик аскер окуу жайына тапшыруучу талапкерлердин документтери расмий (орус) тилинде таризделиши керек.

Чет мамлекеттик аскер окуу жайларына тапшыруучу талапкерлер негизги ЖРТтен тышкары, тандаган адистиги боюнча кошумча тест берүүлөрү керек.

Comments are closed