Курсанттардын талаа машыгуулары

Курсанттардын талаа машыгуулары

Үстүбүздѳгү жылдын февраль айынын соңунда Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Усенбеков атындагы Аскер институтунун 2-курсунун курсанттары 73809 аскер бѳлүгүнүн «Ала-Тоо» аскердик  окутуу борборундагы машыгуу талаасында 2 жыл бою алган теориялык билимдерин, практика жүзүндѳ чындап, болочок офицер катары кесиптик тажрыйбаларын такшалтып жатышкан учур. Аталган машыгууга Аскер институтунун 2018-2019 окуу жылына карата түзүлгѳн  планынын негизинде Аскер институтунун курсанттык ѳздүк курамы талаа машыгуу сабактарынан ѳтүшмѳкчү. Машыгуунун негизги максаты теориялык алган билимдерин,  практика жүзүндѳ чыңдоо, жана келечекте Ата-Мекенибиздин  коопсуздугун бекемдѳѳгѳ карата  чыңдалып  бышыкталган билимдери  менен  ѳбѳлгѳ түзүү. Иш-чаранын жүрүшүндѳ машыгууга Аскер институтунун башчысынын  окуу илимий-изилдѳѳ боюнча орун басары полковник Урустам Чойбеков, Аскер институтунун окуу бѳлүмүнүн башчысы полковник Артур Киселев күбѳ болуп турушту.            Бул сабактарда ок атуу даярдыгы, тактикалык даярдык, БМП-1 айдоо, РХБК, аскердик топография тармактары боюнча теориялык алган билимдерин практика жүзүнѳ бекемдемѳѳнү ишке ашыруу болду. Машыгууга даярдык кѳрсѳткѳн ок атуу каферасынынын улук окутуучусу подполковник Болот Кочконов БМП-1 күжүрмѳн техниканын куралдарынан атуусун түзѳѳ тууралуу курсанттарга жеткиликтүү практикалык сабак ѳттү. Курсант Адиль Бакиров : «Бүгүнкү талаа машыгуу сабактары практика жүзүндѳ ѳз максатына жетти. Машыгуунун жүрүшүндѳ курсанттар күжүрмѳн даярдыгын жогорку деңгээлде кѳрсѳтѳ алышты. Ал эми техникалык даярдоо кафедрасынын улук окутуучусу подполковник Мурат Матриаимов окуу планынын негизинде курсанттарды БМП-1 күжүрмѳн машинаны айдоо эрежелерин үйрѳтүп, курсанттар айдоочу механик катары тоскоолдуктарды аралап ѳтүштү.

Ал эми Ок атуу каферасынын башчысы полковник Максатбек Асанбаевдин айтуусунда: «Жыл сайын жаз жана күз мезгилинде талаа машыгууларында курсанттарга бир катар сабактардан практикалык машыгуу сабактары ѳткөрүлүп, кесиптик даярдыктары дыкат текшерилип турат. Андыктан, курсанттар талаа машыгуу учурунда да өз милдеттерин так аткарып жатышат. Аскер институтунун курсанттары — Мекен коргоочу катары, кыргыз элибиздин тынчтыгын сактоого бекем болооруна ишенемин,-деп сѳзүн билдирди.

Курсанттар бул машыгууларынан соң, экзамендерге даярдык көрүшөт. Болочокто алар төрт жыл бою алган билимдерин, талаа чыгууларындагы жана стажировка учурундагы алган тажрыйбаларын кызмат үстүндѳ так колдонуп, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн мыкты аскер кызматкерлеринин катарын толуктайт деп ишенебиз.

 

Назик  Сооронбаева

 

 

Добавить комментарий