Открытие и ввод в эксплуатации учебного класса РХБ защиты Военного института ВС КР

15 июня 2022 года  на базе Военного института  ВС КР прошло  официальное открытие и ввод в эксплуатации учебного класса РХБ защиты (радиационной, химической и биологической защиты) с участием начальника Военного инститтута ВС КР полковника Канагата Уразбекова, начальника управления Военного образования и науки МО КР полковника Талгата Саалаева, начальника отдела РХБ защиты ГШ ВС КР полковника Абдилазиза Жолдошова, заместителя главы Программного офиса  ОБСЕ в Бишкеке Расмии Касимовой и представителей МЧС КР.

В целях обновления учебно-материальной базы произведен  капитальный ремонт учебного класса  силами (специалистами) ВИ ВС КР при технической помощи Программного офиса  ОБСЕ в Бишкеке.

Программным офисом  ОБСЕ в Бишкеке оказана техническая помощь и поставлены материальные средства, оргтехника, офисная мебель и наглядные пособия.

В стенах учебного класса курсанты получат знания в области РХБ защиты, которые будут применять после оканчания учебного заведения в процессе прохождения воинской службы в соединениях, частях и учреждениях ВС КР для обеспечения РХБ безопасности личного состава и мирного населения.


 

2022-жылдын 15-июнунда Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Аскер институтунун базасында РХБ заттардан коргоо (радиациялык, химиялык жана биологиялык коргоо) боюнча окуу классынын расмий ачылышы жана ишке киргизүү аземи болуп өттү. Иш чара КР Куралдуу Күчтөрүнүн Аскер институтунун башчысы полковник Канагат Уразбеков, КР Коргоо министрлигинин Аскердик билим жана илим башкармалыгынын башчысы полковник Талгат Саалаев, КР Куралдуу Күчтөрүнүн РХБ заттардан коргоо бөлүмүнүн башчысы полковник Абдилазиз Жолдошов, ОБСЕ нин Бишкектеги Программалык кеңсесинин жетекчисинин орун басары Расмия Касимова жана КР Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда өттү.

Окуу-материалдык базаны жаңылоо жана капиталдык оңдоо иштери ОБСЕ нин  Бишкектеги Программалык кеңсесинин техникалык, көмөгүнүн жана Аскер институтунун  адистеринин  жардамы менен жүргүзүлдү.

ОБСЕ нин Бишкектеги Программалык кеңсеси материалдык жардамынын натыйжасында окуу материалдарды, оргтехникаларды, кеңсе эмеректерин жана көрсөтмө куралдарды белекке берилди.

Бул класстан курсанттар РХБ заттардан коргоо жаатындагы билимдерди алышып, окуу жайды аяктагандан кийин Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн кошуундарында, бөлүктөрүндө жана мекемелеринде кызмат өтөөдө РХБ заттардан өлкөбүздүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн колдонушат.

Leave a Reply