Суроо-Жооп

Аскер институтуна кабыл алуу боюнча суроо-жооптор

Аскер институтуна кабыл алуу жана киргизүү тартиби кандай?

Аскер институту тийиштүү сынактын негизинде, Кыргыз Республикасынын мөөнөттүү аскер кызматын өтөп жаткан кызматчыларын,, катардагы жоокер жана сержанттык курамдын кызматына контрактык кызматтын аскер кызматкерлерин, толук орто билимдүү жана атайын кесиптик орто билимдүү, бүтпөгөн жогорку билимдүү жаш жарандарын кабыл алат.
Сынактын шарттары талапкерди окутууга киргизүүдө аскердик-кесипкөйлүк жөндөмдүүлүгүнө ылайык жана аскердик жалпы билим алууга шыктуулугун камсыз кылышы зарыл.
Сынака кирүүгө 17 жашка толгон, 21 жаштан жогору эмес (мөөнөттүү аскер кызматын өтөгөндөр, аскер кызматын өтөп жаткандар үчүн 24 жашка чейин) жарандарга уруксат берилет.

Аскердик даярдык боюнча кошумча программа менен билим берген мекемелердин тарбиялануучулары Аскер институтуна тапшырууда артыкча мүмкүнчүлүккө ээ боло алышат.
Аскер институтуна тапшыруучуларды тандоо, ар бир талапкердин ар тараптуу жөндөмүнө жараша төмөнкү багытта жүргүзүлөт:

  • моралдык-жөндөм, психологиялык сапат, аскердик-кесипкөйлүк багыты (кесиптик тандоодо);
  • жалпы билим деңгээли боюнча (жалпы республикалык тестирлөө жана Ата Мекен тарыхы жана математика боюнча кабыл алуу экзамендеринин жыйынтыгы);
  • дене тарбиялык даярдыгы;
  • ден соолугунун абалы.

Киргизүү тартиби тууралуу “Абитуриентке” бөлүмүнөн кененрээк маалымат алсанар болот.

Чет мамлекеттик АОЖ тапшыруу тартиби

ЧЕТ ӨЛКӨЛҮК АСКЕР ЖОЖГО ТАПШЫРУУ ΥЧΥН КАЙДА КАЙРЫЛУУ КЕРЕК?

Аскердик кызматты өтөгөн жана өтөбөгөн жарандардын ичинен талапкерлерди баштапкы тандоо аскер комиссариаттары, ал эми аскер кызматчыларынын ичинен кошуундардын, бөлүктөрдүн командирлери жана мекемелердин башчылары тарабынан жүргүзүлөт.
Чет мамлекеттик аскер окуу жайларына тапшырууну каалаган аскер кызматчылары окууга тапшырылуучу жылдын 30-мартына чейин аскердик бөлүктүн командиринин атына команда боюнча билдирме беришет.
КУАЛдын бүтүрүүчүлөрүнүн ичинен талапкерлер окууга тапшырылуучу жылдын 30-мартына чейин аскер лицейинин башчысына арыз беришет.
Аскер кызматын өтөгөн жана өтөбөгөн, чет мамлекеттик аскер окуу жайларына тапшырууну каалаган КР жарандары окууга тапшырылуучу жылдын 30-апрелине чейин жашаган жери боюнча райондук аскер комиссариатына арыз беришет.

Кененирээк маалыматты “Абитуриентке” бөлүмүнөн танышсаңыз болот.

Эгерде сиздин сурооңуз бул жерде жок болсо, анда төмөнкү форманы пайдаланып жооп алсаңыздар болот:


Comments are closed