КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮНҮН АСКЕР ИНСТИТУТУНА тапшыруучулар үчүн

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮНҮН АСКЕР ИНСТИТУТУНА тапшыруучулар үчүн маалыматтар КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮНҮН АСКЕР ИНСТИТУТУНА кабыл алуу тартиби КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН КУРАЛДУУ КҮЧТӨРҮНҮН АСКЕР ИНСТИТУТУНА киргизүү тартиби КР КК Аскер Институтуна тапшыруу үчүн кайда кайрылуу керек?

Продолжить читать…