Твердеги V Эл аралык олимпиадага катышкан биздин курсанттар

Твердеги V Эл аралык олимпиадага катышкан биздин курсанттар

2019 — ж ы л д ы н 17-22 марттарында Россия Федерацияснынын Тверь шаарында V Эл аралык олимпиада болуп, ага Аскер институтунун курсанттары информатика сабагынан таймашка катышып кайтышты. Алар Талгат Бузурманкулов, Самат Касымов, Бекболот Абакиров болду. Аталган олимпиадага 7 мамлекеттин (Россия Федерациясы, Казакстан, Узбекистан, Белоруссия, Кыргызстан Армения, Таджикистан) жогорку аскер окуу жайларынын курама командалары катышып, 7 билим деңгээлдерин байкоого салды.
Курсанттарды жетектеп табигый илимдер тартиби кафедрасынын окутуучусу доцент Айсада Жунушалиева барып, калыстар тобунун курамын түздү. Олимпиаданын негизги максаты информатика тармагында курсанттардын практикалык тажрыйба алмашуусу жана ѳз ара пикир алмашууну, достукту чыңдоо болду.
Олимпиаданын жыйынтыгы чыгып, калыстар тобунун чечими менен Аскер институтунун курсанттары грамота, дипломдор менен, прикладдык программаны камсыздандаруу командада иштей алгандыгы үчүн командирлик сааттары жана LG UHD TV 49 UK 64 маркасындагы сыналгы менен сыйланышты. Билим сынагынын күбѳсү Айсада Жунушалиева, — “Информатика илими, жаңыдан өнүгүп-өсүп калыптанып жатат. Ошондуктан информатика — жаш илим болуп эсептелет. Былтыркы жылга салыштырмалуу олимпиаданын ѳзгѳчѳлүгү биздин курсанттардын билим деңгээли информациалык технология жана компьютердик технологияны колдонуусу боюнча ѳсүп-ѳнүп жатканкандыгы. Быйыл курсанттардын активдүү катышкандыгы байкалды. Ал эми уюштуруу комитети мындан ары кызматташтыгыбызды үзбѳй, онлайн режимде семиналарды ѳткѳрүп, катышып турууга чакырды.
Мындай эл аралык олимпиадаларга курсанттар үзгүлтүксүз катышып турса, ой жүгүртүүлѳрү ѳсүп, башка элди-жерди кѳрүп билимге болгон кызыгуулары ѳрчүйт деп ойлойм. Келечекте биздин курсанттарыбыз алдыңкы орундарга ээ болооруна үмүтүм чоң”, — деп, ой бѳлүштү.

Назик Сооронбаева

Комментарии закрыты