Жоокерлер түздѳн-түз ѳз милдеттерин аткарууга киришти

Жоокерлер түздѳн-түз

ѳз милдеттерин аткарууга киришти

 

 

2018-жылдын  29-ноябрында  Кыргыз  Республикасынын  Куралдуу Күчтөрүнүн Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Усенбеков атындагы Аскер институтунун окуу процессин камсыздоо батальонунун жоокерлерине салтанаттуу түрдѳ табелдик курал-жарак берилип, жаңыдан аскердик ант берген жаш жоокерлер бүгүнтѳн баштап мѳѳнѳттүү аскердик кызматтарын аткарууга киришти.

Аскер институтунун окуу процессин камсыздоо батальонунун  жоокерлеринин негизги милдети — аскердик объекттердин коопсуздугун камсыз кылуу жана кайтаруу, аскердик тартипти сактоо жана тиешелүү нускамаларда кѳрсѳтүлгѳндѳй кызмат ѳтѳѳ.

Бул жоокерлик милдетти аткарууга чейин алар бир ай ичинде курал-жаракты пайдалануу жана туура колодонуу, ал ыкмаларды үйрѳнүү боюнча Аскер институтунун дасыккан тажрыйбалуу офицерлери тарабынан окуу-машыгуулардан ѳтүшүп, кадимкидей аскердик таалим-сабактарын алышты.

Аскер институтунун окуу процессинин камсыздоо батальоунунун жоокерлерлерине бекем ден соолукту, чыдамкайлыкты, ѳз Ата  Мекенинин сакчылыгында  бекем турууну каалоо менен кызматыңыздар ак болсун, берген антка бекем тургула, ишенимди актаган эл уулдарынан болгула деген тилектерибизди билдирип кетебиз.

Назик Сооронбаева

Добавить комментарий