Кафедралар

КР КК Аскер институтунда курсанттарды окутууда бардык адистиктердин түрү боюнча 8 кафедра иш алып барат:

тактикалык даярдоо кафедрасы;

– техникалык даярдоо кафедрасы;

– ок атууга даярдоо кафедрасы;

– гуманитардык тартип кафедрасы;

– спорт жана физикалык даярдоо кафедрасы;

– табигий илимдер тартиби кафедрасы;

– мамлекеттик жана чет тилдер кафедрасы;

– чек ара кызматы кафедрасы.

Comments are closed