Тарыхы

АСКЕР ИНСТИТУТУНУН КЫСКАЧА ТАРЫХЫ
КР КК Аскер Институту 1940-жылдын 6-ноябрындагы СССРдин НКО №0065 буйругунун негизинде уюштуруу менен 1941-жылдын декабрь айында Кыргыз ССРинин борбору Фрунзе шаарында Одесса аскердик авиациялык учкучтар мектеби түзүлүп, Кыргызстан жана Казакстан жергесинин терең ооругунда курсант учкучтарды даярдоо колго алынган. Ал эми 1942-жылдын январь айынан апрелине чейин окуу жайдын материалдык базасын чыңдоо, талаптагыдай иш алып баруу үчүн тийиштүү шарттарды түзүү боюнча натыйжалуу аракеттер жүргүзүлгөн.
Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыкына ылайык 2000-жылдын 15-августунда авиациялык окуу жай Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Бишкек аскердик авиациалык учкуч-техниктер училищасы болуп кайра түзүлгөн.
Ал эми 2005-жылдын 30-апрелинде училищага Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Усенбековдун ысымы ыйгарылган.

Comments are closed