КР КК АИ кабыл алуу тартиби

Мен эмне үчүн офицердик кесипти тандаймын?

Аскер институту билим берүүдө төмөнкүлөрдү камсыздайт:
1. Квалификациялык жана жогорку аскер билими жөнүндө диплом алууда төрт жылдык акысыз билим берүү;
2. Айдоочулук күбөлүк жана адистик классындагы квалификация;
3. Толук мамлекеттик камсыздоонун эсеби менен:
– кийим-кече, буюмдар менен камсыздоо;
– жалпы аскердик норманын негизинде үч маал тамактануу;
– бардык окуу жылынын жүрүшүндө тийиштүү акча каражаты (стипендия, аскер наамы үчүн) менен камсыздалат.
– окуу мезгилинде жана аны бүткөнгө чейин толук медициналык камсыздоо;
– кышында 14 күн, жайында 30 күн эс алуу.
4. Бүтүрүүчүлөр 100% кызмат менен камсыздандырылат.

«Жакшы» жана «эң жакшы» деген баага жетишкен курсанттарга Германия, Турция жана Индия өлкөлөрүнө демилге катары сапарлар уюштурулуп турат.

Адистиктин тизмеси

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант К.Усенбеков атындагы Аскер Институту, Кыргыз Республикасынын жогорку кесиптик аскер билимин берүүчү мамлекеттик окутуу мекемеси болуп саналат.
Аскер институту, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнө жана башка аскер тармактарына офицер-адистерди даярдап чыгарууда мамлекеттин буйрутмасын аткарат.

Кесиптик окутуунун багыты: «Бакалавр» академиялык даражасы

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Аскер институту – Кыргыз Республикасынын төмөнкү ведомстволору үчүн жогорку билимдүү офицерлерди даярдап чыгарат:

 •  Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабына;
 •  Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетине;
 •  Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматына;
 •  Өзгөчө кырдаалдар министрлигине;
 •  Кыргыз Республикасынын жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын Күзөтүү жана кайтаруу департаментине.

Кабыл алуу тартиби

2020 – 2021 окуу жылынын Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант

К. Усенбеков атындагы Аскер институтуна талапкерлерди

 кабыл алуу эрежеси

 

 

 1. Жалпы жоболор

 

 1. Ушул Эрежелер, Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант К. Усенбеков атындагы Аскер институтуна (мындан ары – КР КК АИ) талапкерлерди кабыл алуу тартибин аныктоо максатында иштелип чыккан.
 2. 2020-2021 окуу жылында КР КК АИ биринчи курсуна Кыргыз Республикасынын жараны болгон эркек жынысындагы, орто жалпы же орто кесиптик билим берүүчү мекемелерди бүтүргөн, аскердик кызматка байланыштуу укуктарда чектөөлөрдү Кыргыз Республикасынын белгиленген мыйзамдарын кабыл алгандар кабыл алынат (мындан ары талапкерлер):

– аскердик кызматты өтөбөгөн жарандар – алдыдагы окуу жылдын башталышында 17 ден 21ге чейинки жаш курагындагылар;

– аскердик кызматты өтөгөн жарандар – алдыдагы окуу жылдын башталышында 24 жашка чыга электер;

– аскердик кызматты өтөп жаткан аскер кызматчылар (беш айдан кем эмес кызмат кылгандар) – алдыдагы окуу жылдын башталышында 24 жашка чыга электер.

Жаш курагы КР КК АИ тапшырып жаткан учурда аныкталат  (тапшырып жаткан жылдын 1-сентябрына чейин).

 1. КР КК АИ окууга тапшырууга төмөнкү адамдар кабыл алынбайт:

–  башка мамлекеттин жарандыгына ээ болгондор;

– медициналык комиссиянын корутундусуна ылайык аскер кызматынын милдеттерин аткарууга тоскоол болгон ооруусу барлар;

– Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген аскер кызматы менен шартталган укуктардагы чектөөлөрдү кабыл алуудан баш тарткандар;

– КР КК АИ тапшыруу учурунда, мыйзам менен белгиленген тартипте алынбаган соттолгондугу бар же ага карата  кылмыш иши козголгондор;

– КР КК АИ тапшыруу алдындагы бир жыл ичинде сот тартибинде атайын укук бузуу  үчүн административдик жаза берилгендер;

– 4-категорияга берилген психологиялык тандоонун жыйынтыгы боюнча (психологиялык жана психологиялык касиеттери боюнча аскердик окуу жайларында окутуу талаптарына жооп бербейт, мисалы: нейропсихикалык туруксуздук адаптация жѳндѳмүнүн тѳмѳн кѳрсѳткүчтѳрү адеп-ахлактык нормалдуулукка жооп бербеген коммуникативдик жѳндѳмдүүлүгү тѳмѳн, аскердик машыгуу жана кызмат ѳтѳѳ шарттарына ылайыкташуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатууга туура келбеген, ошондой эле ѳзүнѳ-ѳзү кол салуу рекцияларга жакын.)

 1. КР КК АИ талапкерлерди тандоо ар бир талапкерди бардык тараптан баалоо жолу менен ишке ашырылып, төмөнкү багыт боюнча жүргүзүлөт:

– талапкерлердин өздүк делолорун иликтөө, моралдык жана иштиктүү сапаттарын аныктоо;

– ден соолугунун абалы боюнча аскер кызматын  өтөөгө жарамдуулугун аныктоо;

– дене тарбия даярдыгын аныктоо;

– жеке психологиялык сапаттарын жана аскердик кесиптик багыттарын табуу;

– психологиялык жарактуулугун аныктоо;

– жалпы билим берүү деӊгээлин аныктоо.

 1. Талапкер КР КК АИ Уставы, анын билим берүү ишмердигинин лицензиясы, ушул Эрежелер, ошондой эле сынак программасы, КР КК АИ окууга өтүүгө байланыштуу башка керектүү маалыматтар менен таанышууга укуктуу.

 

 1. Арыздарды кабыл алуу жана алдын ала тандоо

 

 1. КР КК АИге тапшырууну каалаган талапкерлердин Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин (КР КМ) расмий сайтынан «Абитуриенттер үчүн онлайн каттоо» бөлүмүндө онлайн каттоо өтүшү шарт.

Анкеталык баракты толтурган соң, талапкерлер анкеталык баракты чыгарып жашаган жери боюнча аскердик комиссариатка (жарандар)/ аскердик бөлүккө (аскер кызматчылары)/ КУАЛ башчысына (КУАЛ бүтүрүүчүлөрү) талапкерлерди тандоо жана өздүк делосун тариздөө максатында көрсөтүү керек. Анкеталык бараксыз өздүк делону тариздөө жүргүзүлбөйт.

 1. Жаш жарандардын ичинен аскердик кызматты ѳтѳгѳн жана ѳтѳбѳгѳн талапкерлер алдын ала тандоо окууга тапшыруу жылынын 30-апрелине чейин аскер комиссариатарынын чакыруу комиссиясы тарабынан ѳткѳрүлѳт жана тѳмѳнкүлѳрдү камтыйт:

– атайын жана укук коргоо органдары тарабынан (ИИМ маалыматтары боюнча) жазык жоопкерчилигине тартылганы жѳнүндѳ текшерүүнү;

– аскер кызматына жарактуулугун аныктоо (медициналык күбѳлѳндүрүү).

КР КК АИ тапшырууга каалоочу бар талапкерлерге  № 2 формасынын түзүлүшү боюнча мамлекеттик сырларды түзгөн маалыматтарга уруксаат милдеттүү түрдө таризделет.

КР КК АИ тапшырууну каалагандардын арызы (билдирмеси) 2021-жылдын 20-апрелине чейин берилет;

– мөөнөттүү аскердик кызматтын аскер кызматчылары – аскер бөлүгүнүн командиринин атына команда боюнча;

– КУАЛдын бүтүрүүчүлөрү – КУАЛдын башчысына команда боюнча;

– жаш жарандардын ичинен – жашаган жери боюнча аскер комиссарынын атына.

Арызга (билдирмеге) төмөнкүлөр тиркелет:

Талапкердин аты, атасынын аты, фамилиясы (аскер кызматчылары үчүн – аскердик наамы, ээлеген орду), туулган күнү, айы, жылы, жашаган жеринин дареги, өзүнүн жана ата-энесинин (камкордун) байланыш телефондору.

Арызга (билдирмеге) төмөнкулөр тиркелет:

– талапкердин атынан толтурулган анкеталык баракча;

– туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн жана жарандыгын жана өзүн тастыктоочу документтин көчүрмөсү (паспортун көчүрмөсү);

– өмүр баян;

– иштеген же окуган жеринен мүнөздөмө;

– билим денгээлине ылайык келген мамлекеттик үлгүдөгү документтердин көчүрмөсү (нотариус аркылуу күбөлөндүрүлгөн аттестат же диплом);

– аскердик билет же өздүк таандык күбөлүктүн көчүрмөсү (тийиштүү жазуулар жүргүзүлгөн жери);

– жашаган жеринен маалым кат;

– үй-бүлөсү тууралуу маалым кат;

– ИИМдин маалымат-аналитикалык башкармалыгынан талапкердин мыйзамды бузбагандыгы тууралуу маалым кат;

– аскер комиссарынын же аскер бөлүгүнүн/мекеменин командирлеринен үчтөн мөөр басылган сүрөттөр (мат баракта, ак фондо 3х4 см өлчөмүндө, баш кийимсиз);

– кесиптик психологиялык тандоо картасы (аскер кызматчылары үчүн кызматтык карточкасынын көчүрмөсү);

– төмөнкү милдеттүү түрдө бар болгон маалыматтоочу (малым кат) бар медициналык күбөлөндүрүү картасы; психологиялык, наркологиялык, кургак учукка каршы жан тери-венерологиялык диспасерлер;

– флюорография ЭКГ, мурундун көндөйүнүн рентгенин сүрөттөө менен рентген сүрөттөр;

–  кан, заара, RV анализдери.

– ата-энесинен кароосуз калган балдар жана жетим балдар үчүн тастыктоочу документтердин көчүрмөсү.

Паспорттун, аскер билеттин (тактоочу күбөлүктүн) жалпы республикалык тесттин сертификатынан, орто жалпы билим берүү жөнүндө документтин оригиналынын түп нускалары талапкер тарабынан келгенде КР КМ нин кабыл алуу комиссиасына көрсөтөт.

 1. Өтүп жаткан жылдын 25-майына чейин талапкерлердин бардык өздүк делолору, аскер бөлүктөрүнүн жана КУАЛдын кадрлардын өкүлдөрү менен Кыргыз Республикасынын Коргоо Минстирлигинин( мындан ары КР КМ) Аскер билим берүү башкармалыгына (мындан ары АББ) берилет. Өздүк делолор катталат жана талапкерлердин тизмесине киргизилет.
 2. АББ талапкерлерден түшкөн документтерди кароонун негизинде аларды кесиптик тандоого киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат жана талапкерге тийиштүү аскер комиссариаттары аркылуу 20-июнга чейин окууга тапшыруудан мурун, кирүү экзамендерин өткөрүү жери жана убактысы, баш тартуунун себеби жөнүндө маалымат берилет.
 3. Паспорт, аскердик билет (каттоо күбөлүгү), орто билими жөнүндө документ, Жалпы республикалык тест (мындан ары – ЖРТ) тапшыргандыгы жөнүндө сертификат, талапкер КР КК АИ кабыл алуу комиссиясына келгенде көрсөтүлөт.

 

III. Кесиптик тандоону уюштуруу, өткөрүү жана

аскердик-кесиптик даярдыгын баалоо

 

 1. КР КК АИ тапшыруучу талапкерлердин арасында кесиптик тандоо (кошумча сыноолор) өткөрүлөт, ал төмөнкүлөрдү камтыйт:

– медициналык күбөлөндүрүүнү;

– дене тарбия даярдыгын баалоону;

– кесиптик багытын баалоону;

– психологиялык жарамдуулугун  баалоону.

 1. Медициналык күбөлөндүрүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 18-декабрындагы №771 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат каралган аскердик органдарында (тынчтык жана согуш убагында) медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө жобонун негизинде өткөрүлөт.

ВИЧ жугуштуу оорусуна жана жалпы анализдерди тапшыруу  кабыл алуу комиссиясынын медициналык кароосунун жүрүшүндѳ тапшырылат.

 1. Дене тарбия даярдыгын текшерүү Кыргыз Республикасынын Коргоо министринин 2013-жылдын 29-июлундагы № 343 буйругу менен бекитилген, Дене тарбия даярдыгы жана спорт боюнча жетекчиликтин талаптарына ылайык өткөрүлөт.
 2. Аскердик-кесиптик багытын жана жеке психологиялык сапаттарын баалоо талапкердин КР КК АИ ийгиликтүү билим алуусу, тандаган аскердик кесипке ээ болуусу жана алган билимин аскердик-кесиптик иште натыйжалуу колдонуусу үчүн зарыл болгон конкреттүү жеке сапаттарын, өзгөчөлүктөрүн ачуу максатында өткөрүлөт.
 3. Талапкерлердин нервдик-психологиялык туруктуулугун, ыӊгайлашуу жѳндѳмдүүлүктѳрүнүн кѳрсѳткүчтѳрүн, коммуникативдик жѳндѳмдүүлүктѳрүн, ошондой эле өзүнө өзү кол салуу реакцияларына жакындуулукту аныктоо максатында, психологиялык жарамдуулукту баалоо Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтѳрүнүн Генералдык штабынын башчысынын 2015-жылдын 8-апрелиндеги №150 жана КИМК тѳрагасынын 2020-жылдын 22-июнундагы №237-буйруктарынын негизинде жүргүзүлѳт.

 

 1. Жалпы республикалык тестирлөө

 

 1. Жалпы Республикалык тестирлѳѳ Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы №256 КР Жогорку окуу жайларына абитуриенттерди кабыл алуу жѳнгѳ салуучу жоболорду бекитүү жѳнүндѳ”. 2006-жылдын 2-июнундагы №404 “ Абитуриенттерди жана мамлекеттик билим берүү гранттарын конкрустук жѳнгѳ салуучу жоболорду бекитүү жѳнүндѳ” токтомдоруна ылайык жүргүзүлѳт.

 

 1. Талапкердин аскердик-кесиптик багытын

жана жеке сапаттарын баалоо 

 

 1. Талапкердин аскердик-кесиптик багытын жана жеке сапатын баалоо жалпы республикалык тестирлөөнүн жана кошумча сыноолордун негизинде жүзөгө ашырылат. Алардын башталышына чейин талапкерлер үчүн консультациялар өткөрүлөт, тестирлөө өткөрүү тартиби жана тестирлөө тапшырууда көрсөтүлгөн талаптар түшүндүрүлөт.
 2. КР КК АИ тапшыруучулардын ой жүгүртүү өзгөчөлүгүнүн деңгээли (кесиптик тандоо өткөрүү) персоналдык компьютер менен электрондук тестирлөө аркылуу текшерилет, ал жерде талапкердин фамилиясы, аты, атасынын аты жана кайсы жерден экендиги жазылат.

Бул тестирлөө тест тапшыруулардын: аналитикалык, логикалык, логика-математикалык ой жүгүртүү, мейкиндиктеги түшүнүктөрдү талдоо жөндөмдүүлүктөрүн, көңүл буруу өзгөчөлүктөрүн аныктоо үчүн.

 1. Тест 50 тапшырмадан турган методиканы камтыйт, ал мейкиндиктеги ой жүгүртүүгө арифметикалык жана логикалык тапшырмалар, мыйзам ченемдүүлүктөрдү издөө, ошондой эле лингвистикалык тапшырмалар киргизилген ар түрдүү материалдар колдонулган.

Тестке 120 минута каралган. Методиканы түшүндүрүү үчүн 3-5 минута бөлүнөт.

Экзамендик топтор 25-30 адамдан түзүлөт. Экзамендердин жүгүртмөсү талапкерлерге 3 күндөн кеч эмес жарыяланат, анда экзаменаторлордун фамилиясы көрсөтүлбөйт. Топко ар бир кесиптик тандоого ведомость түзүлөт.

Тест үчүн таблицага ылайык баалар чогулган баллга крата төмөнкү схема боюнча коюлат: 0 дон 40 баллга чейин алгандар – баасы 2 (канааттандырарлык эмес); 41ден 60 баллга чейин – баасы 3 (канааттандырарлык); 61 ден 80 баллга чейин – баасы 4 (жакшы); 81ден жогору тапшырманы аткарганда – баасы 5 (эң жакшы).

 1. Тестирлөөгө коюлган баа ар бир талапкердин жогорку аскер окуу жайына окууга жарактуулугун аныктайт.
 2. Эгерде талапкер 81 баллдан жогору алса, ага кесиптик тандоодо 1-топ берилет, ал “КР КК АИ биринчи кезекте тапшыруу үчүн сунушталат” дегенди түшүндүрөт.

Эгерде талапкер 61 ден 80 баллга чейин алса, ага кесиптик тандоодо 2-топ берилет, ал “Аскер институтуна тапшыруу үчүн сунушталат” дегенди түшүндүрөт.

Эгерде талапкер 41 ден 60 баллга чейин алса, ага кесиптик тандоодо 3-топ берилет, ал “Аскер институтуна тапшыруу үчүн шарттуу сунушталат” дегенди түшүндүрөт.

Эгерде талапкер 40 баллдан төмөн алсаага кесиптик тандоодо 4-топ берилет, ал “Аскер институтуна тапшыруу үчүн сунушталбайт” дегенди түшүндүрөт.

Тестирлөө мамлекеттик жана расмий тилде өткөрүлөт.

 1. 22. Кесиптик тандоонун тапшырмалары кабыл алуу комиссиясынын төрагасында же анын орун басарында сакталат.

Кесиптик тандоо башталганга чейин 20 минута мурун кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу комиссиясынын орун басарына методикалык тапшырманы берет жана тестирлөөнү өткөрүүгө киришет.

 1. Абитуриенттердин кесипкѳйлүк психологиялык тандоо жана КР КК АИна тапшыруучу талапкерлердин психологиялык абалдарын баалоолордо, аскер кызматкерлери үчүн иштелип чыккан тесттик методикалар жана КР КК ГШБ 2015-жылдын 8-апрелиндеги №150-буйругу менен тажрыйбага жайылтылган буйрук пайдаланылат. Абитуренттерди (окууга талапкерлерди) тестирлѳѳ аскер кызматкерлеринин жарамдуулугунун тѳрт деӊгээлдүү категориясынан үч деӊгээлдүү категорияга, тѳртүнчү деӊгээлин кошпостон, ѳтүү жолу менен жүргүзүлѳт.

 

п\п

Нервдик психология-лык туруктуулук

(НПТ)

Адаптация-дагы жөндөмдүү-лүк

(АЖ)

Моралдык норматив-дик

(МН)

 

Коммуника-тивдик потенциал

(КП)

Озүнө өзү кол салуу реакция-сынын байкалуу деӊгээли Жарамдуу-лук категория Сунуштоо
1.  

Жогорку

Жогорку жана нормалдуу адаптациядагы топтор

 

 

Жогорку

 

Жогорку

Төмөнкү Биринчи  категория Биринчи кезекте сунушталат
2.  

Орто

Канаттандыраарлык адаптациядагы топтор  

Орто

 

Орто

Ортодон төмөн Экинчи  категория Сунушталат
3.  

Канаттандыраарлык

Канаттандыраарлык адаптациядагы топтор  

Канаттандыраарлык

 

Канаттандыраарлык

Орто Үчүнчү категория Шарттуу түрдө сунушталат

 

4.  

Канаттандыраарлык эмес

 

Төмөнкү Адаптациядагы топтор

 

Канаттандыраарлык эмес

 

Канаттандыраарлык эмес

 

Жогорку баа “2”, “1”

Төртүнү  категория  

(НПН)

Сунуушталбайт

 1. 2 Биринчи топко — биринчи кезекте сунушталат. Бул топко кирген кандидаттар алар белгиленген мɵɵнɵттɵ аскердик –эсептеги адистиктерге ээ болуучу, кесиптик жактан зээндүү, аскер адамынын талаптарына ɵзгɵчɵ деңгээлде туура келгендер.

Экинчи топко — сунушталат. Бул топко кирген кандидаттар алар белгиленген мɵɵнɵттɵ аскердик –эсептеги адистиктерге ээ болуучу, кесиптик жактан зээндүү, аскер адамынын талаптарына ɵзгɵчɵ деңгээлде туура келгендер.

Үчүнчү топко — шарттуу сунушталат. Бул топко кирген кандидаттар белгиленген мɵɵнɵттɵ кыйынчылык менен, аскердик – эсептеги адистиктерге кесиптик жактан аскер адамынын талаптарына тɵмɵнүрɵɵк деңгээлде туура келендер.

Тɵртүнчү топко — сунушталбайт. Бул топко кирген кандидаттар аскердик –эсептеги адистиктерге кесиптик жактан аскер адамынын талаптарына туура келбегендер. Аларды аскердик-билим берүү мекемелерине жиберүүгɵ мүмкүн эмес.

 

 1. Кабыл алуу жана гранттык комиссиялар

 

 1. 25. Мамлекеттик билим берүүчү гранттарга талапкерлерди КР КК Аскер институтунун 1-курсуна кабыл алуунун планы, тартиби жана шарты Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларында студенттерди окутуу үчүн мамлекеттик билим берүүчү гранттар жөнүндө Жобого, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 27-майындагы № 256 Токтому менен бекитилген Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу жөнүндө Жобого ылайык аныкталат.
 2. Мамлекеттик жалпы билим берүүчү грантты алууга конкурска катышуу жана КР КК АИ өтүү үчүн талапкер жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы тууралуу сертификаты, КР жаранынын паспортун, билими тууралуу аттестатты, каттоо күбөлүгүн (аскердик билетти) кабыл алуу комиссиясына көрсөтүшү керек.
 3. КР КК АИ гранттык комиссиясы мамлекеттик билим берүүчү грантка талапкерлерди тандоо жана 1-курска кабыл алуу үчүн түзүлөт. Комиссиянын курамы жана анын ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 2-июнундагы № 404 Токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жогорку окуу жайларында студенттерди окутуу үчүн мамлекеттик билим берүүчү гранттар жөнүндө Жобого ылайык аныкталат.
 4. 28. КР КМ буйругу менен кабыл алуу комиссиясынын курамы бекитилет.

Кабыл алуу комиссиясынын  курамына: кабыл алуу комиссиясынын төрагасы, кабыл алуу комиссиясынын төрагасынын орун басары, жооптуу катчы жана Кыргыз Республикасынын Коргоо Минстирлигинин  башкармалыктарынын жана өзүнчө бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү кирет.

 1. 29. Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы болуп Кыргыз Республикасынын Коргоо Министиринин орун басарларынын бири дайындалат.
 2. Кабыл алуу комиссиясынын негизги тапшырмасы болуп Кыргыз Республикасынын Конституциясы, “Билим берүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен белгиленген жарандардын билим алуу укугун сактоо, ошондой эле кабыл алуунун бардык жол-жоболорунун ачыктыгын камсыздоо эсептелет.
 3. Кабыл алуу комиссиясынын төрагасы кабыл алуу планын аткаруу, кабыл алуунун чектүү ченемин, ошондой эле КР КК АИ кабыл алуу боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын сактоо үчүн жоопкерчилик тартат, кабыл алуу комиссиясынын жана апелляциялык комиссиянын мүчөлөрүнүн милдеттерин аныктайт, алардын иштөө тартибин, гранттык, талапкерлерди кабыл алуу жана апелляциялык комиссиялардын кабыл алуу графигин бекитет.
 4. Кабыл алуу комиссиясынын төрагасынын орун басары жогорку аскер окуу жайына тапшыруу экзамендерин, жеке-психологиялык сапатын баалоону өткөрүү жана уюштуруу боюнча, документтерди даярдоого, гранттык жана кабыл алуу комиссиясынын иштерин уюштуруу материалдарын даярдоого жооп берет. КР КК АИ окууга кабыл алуу, уюштуруу маселелери боюнча арыздарды жана сунуштарды карайт.
 5. Кабыл алуу комиссиясынын жооптуу катчысы кабыл алуу комиссиясынын ишин уюштуруу үчүн жооп берет жана күнүнө кабыл алуу комиссиясынын башчысынын орун басарына аткарылган иш тууралуу билдирет.
 6. Кабыл алуу комиссиясынын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү 1 (бир) жылды түзөт.
 7. Гранттык комиссиянын мүчөлөрүнүн катышуусунда мөөр басылган талондор ташталган жащик (урна) ачылат.
 8. 36. Гранттык комиссиянын мүчөлөрү, кыркылган талон-сертификаттардын алынган саны жөнүндө протокол түзөт жана ага бардык комиссия мүчөлөрү кол коет.
 9. КР КК АИ жогорку балл менен жана кошумча сыноолорду өткөн талапкерлер гана кабыл алынат. Гранттык комиссия тандоонун жыйынтыгы боюнча кабыл алууга сунушталган талапкерлердин баллдарынын ырааттуулугу боюнча тизме түзөт жана комиссиянын мүчөлөрү кол коет.
 10. Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси кийинки күнү эртең мененки саат 10:00 дѳн кеч эмес тактага илинет.
 11. КР КК АИ кабыл алууга сунушталган талапкер 3 күндүн ичинде окууга каалоосун аныкташы керек.
 12. Эгер КР КК АИ биринчи турга каттоодон кийин грант боюнча окуулар үчүн бош орундар калса, комиссия кабыл алуу боюнча экинчи тур өткөрөт. Конкурстун экинчи туруна биринчи турдун жыйынтыгы боюнча катталбаган талапкерлер катыша алат. Бош орундар жөнүндө маалымат экинчи турдун башталышына чейин стендге илинет.
 13. КР КК АИ окууну каалаганын аныктаган жана кошумча сыноону ийгиликтүү өткөн талапкерлердин тизмесин кабыл алуу комиссиясынын төрагасы бекитет жана бардык кабыл алуу турлары аяктагандан кийин, талапкерлердин алган баллдарынын тууралыгын аныктоо үчүн Көз карандысыз тестирлөө кызматына (КТК) көрсөтөт.
 14. Көз карандысыз тестирлөө кызматы тастыктаган талапкерлердин тизмеси КР КМ кабыл алуу комиссиясына Кыргыз Республикасынын КР КМ КР КК АИ биринчи курсуна кабыл алуу жөнүндө буйругунун долбоорун даярдоо үчүн берилет.
 15. КР КК АИ Гранттык комиссиясы Билим берүү жана илим министрлигине гранттык орундарга кабыл алуу боюнча отчетту тапшыруу жылынын 15-сентябрына чейин берет.

 

VII. Киргизүү

 

 1. Кошумча сыноолордун жыйынтыгы жана гранттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы боюнча талапкерлерди кабыл алуу комиссиясы киргизет. Кабыл алуу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн нормативдик-укуктук актылары менен белгиленген талаптарын эске алуу менен аныкталат. Кабыл алуу Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынын белгиленген моонотто Кыргыз Республикасынын ЖОЖ кабыл алуунун « Кыргыз Республикасынын ЖОЖ онлайн кабыл алуу» конкурсуна автоматташтырылган маалыматтык системасына катышуу аркылуу өткөрүлөт.
 2. КР КК АИ кабыл алынган талапкерлер, аскер кызматкерлери окуу үчүн келишим түзөт.

VIII. Жыйынтыктоочу жоболор

 

 1. КР КК АИ тандоо жана киргизүү жол-жоболору бузулган учурда, талапкерлер кабыл алуу же апелляциялык комиссиялардын төрагаларына арыз жазууга укуктуу. Апелляциялык комиссия арызды карап жана эки күндүн ичинде арызга жооп бериши керек.
 2. Апелляциялык комиссиянын курамы КР КМ төрагасынын орун басарынын тескемеси менен аныкталат. Апелляция кошумча сыноолор өткөрүлгөн күнү же баалар жарыяланган күнү белгиленген тартипте берилиши керек. Апелляциялык кароо учурунда кайра тапшырууга уруксат берилбейт.
 3. Бааны өзгөртүү керек болгон учурда апелляциялык комиссиянын протоколу түзүлөт, ага ылайык ведомостко тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилет.
 4. Апелляциялык кароонун жүрүшүндө апелляциялык комиссия абитуриенттин иши үчүн коюлган баанын тууралыгын гана текшерет. Апелляция кайра тапшыруу болуп эсептелбейт.
 5. Апелляциялык комиссиянын ишинин жыйынтыгы акыркы жана кайра кароого жатпайт.

51. Комиссиянын чечими протокол түрүндө түзүлөт жана маалымат талапкерлерге жеткирилет.

КР КК Аскер Институтуна тапшыруу үчүн кайда кайрылуу керек?

Аскердик кызматты өтөгөн жана өтөбөгөн жарандардын ичинен талапкерлерди баштапкы тандоо аскер комиссариаттары, ал эми аскер кызматчыларынын ичинен кошуундардын, бөлүктөрдүн командирлери жана мекемелердин башчылары тарабынан жүргүзүлөт.
өздүк дело тариздөө:
аскер кызматчылары үчүн кызмат өтөп жаткан аскердик кошуундарда, бөлүктөрдө жана мекемелерде;
куалдын бүтүрүүчүлөрү үчүн куалда
жарандар үчүн жашаган жери боюнча аскер комиссариаттарында.

Абитуриенттерге кошумча маалыматтар

Жалпы республикалык тестирлөө жана кошумча сыноолор жалпы орто билим программасы боюнча жүргүзүлөт.
Жалпы республикалык тестирлөө боюнча сертификаттын бар болушу милдеттүү жана ал КР КК Аскер институтунда бюджеттик негизде жогорку аскердик билим алуу үчүн кепил болуп саналат.

Медициналык күбөлөндүрүүдөн өткөрүү тартиби
Медициналык күбөлөндүрүү Кыргыз Республикасынын 2009-жылдын 18-декабрындагы N 771 “Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүндө, башка аскердик түзүлүштөрүндө жана мыйзам менен аскердик кызмат (тынчтык жана согуш убагында) каралган мамлекеттик органдарында медициналык күбөлөндүрүү жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө” токтому менен бекитилген жобого ылайык жүргүзүлөт.
Ден соолугунун абалы боюнча аскер окуу жайларына өтүүгө жарактуу деп табылган талапкерге кийинки экзамендерди тапшырууга уруксат берилет.

Дене тарбиялык даярдыгын баалоо тартиби
Дене тарбия даярдыгы текшерүү КР КМ 2013-жылдын 29-июлунда № 243 буйругу менен ишке киргизилген «Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинде дене тарбия жана спорт боюнча колдонмонун (ДДК-2013)» негизинде өткөрүлөт.
Дене тарбиялык даярдык боюнча нормативдерди ийгиликтүү тапшырган талапкерге кийинки экзамендерди тапшырууга уруксат берилет.

Кесиптик тандоодон өткөрүү тартиби
Аскердик-кесиптик багытын жана жеке психологиялык сапаттарын баалоо талапкердин КР КК АИ ийгиликтүү билим алуусу, тандаган аскердик кесипке ээ болуусу жана алган билимин аскердик-кесиптик иште натыйжалуу колдонуусу үчүн зарыл болгон конкреттүү жеке сапаттарын, өзгөчөлүктөрүн ачуу максатында өткөрүлөт.

Аскердик кадрларды даярдоо төмөнкү адистиктер боюнча жүргүзүлөт:
– командно-тактикалык мотоаткычтар аскерлер;
– чек ара ишмердиги.

Аскер институтун аяктаган бүтүрүүчүлөргө «лейтенант» аскер наамы жана «Бакалавр» академиялык даражасы ыйгарылат.

Окуу мөөнөтү 4 жыл.

Comments are closed