Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Аскер Институтунун сайты ачылды

Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Аскер Институтунун сайты ачылды.

Суроолорунар болсо “Кайтарым байланыш” бөлүмү аркылуу суроо берип жооп алсаңар болот.

Leave a Reply