Улуу инсандарга таазим

Улуу инсандарга таазим

Улуу ата мекендик согушта өзгөчө эрдик көргөзүп, кыргыз элине атагы чыккан Калыйнур Үсөнбеков, СССРдин баатыры.   Согуштун акыркы жылдарында дагы кыргызстандыктар Кызыл армиянын курамындагы боордош башка республикалардын  ѳкүлдѳрүнүн катарында жан аябай салгылашышкан. Бир жолку жеке беттешүүдө Калыйнур Үсөнбеков  душмандар менен беттешип, ѳзүнүн каармандыгын, чечкиндүүлүгүн кѳрсѳткѳн жана алардын бир нечесин колго түшүрүп келген.

Учурда Аскер институту Советтер Союзунун Баатыры генерал-лейтенант Калыйнур Үсөнбековдун атыналып жүргѳн, өлкөбүздөгү жалгыз жогорку аскер окуу жайы.

Улуу Жеңиш күнүнүн 73-жылдыгына карата  2018-окуу жылына түзүлгѳн  пландардын негизинде окуу жайдын тарбия иштер бѳлүмүнүн жааматынын уюштуруусунда, окуу процессинин камсыздоо батальонунун жоокерлери «Ала-Арча» күмбѳзүнѳ барып, ал жерде улуу инсан адамдарга Ата Мекендик согуштун катышуучуларына куран окутулду. Андан тышкары генерал-лейтенант Калыйнур Үсөнбековтун күмбѳзүнүн  аймагын тазалоо иш-чарасы болду. Бул иш-чара  жалгыз генерал-лейтенант Калыйнур Үсөнбековго эмес бүткүл Улуу Ата-Мекендик согушта кан тѳгүп ѳмүрүн эли-жери үчүн кыйган ардагерлерге таазим этүү максатында жүргүзүлдү. Ата-бабаларыбыздын элибиздин келечеги үчүн, келечектин жаркын жашоосу үчүн жасаган эрдиктерин тарых карыта албагандыктан, азыркы доордо да муундарыбыз аларды  унутпай  таазим жасап  келет.

 

                                                                                            Назик  Сооронбаева

Добавить комментарий